ÍST EN ISO/IEC 27001:2017 (ísl/en)

Staða:

Fellur úr gildi - 10.9.2023

Íslenskt heiti:

Upplýsingatækni - Öryggisaðferðir - Stjórnunarkerfi um upplýsingaöryggi - Kröfur

Enskt heiti:

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements

Tengdur staðall:

ISO/IEC 27001:2014+Cor 2:2015

Tækninefnd:

CEN/FUT

ICS flokkur:

35.03, 3.100

Auglýst:

11.9.2023

Umfang (scope):

Í þessum alþjóðastaðli eru tilgreindar kröfur sem gilda um að koma á, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnunarkerfi um upplýsingaöryggi í samhengi skipulagsheildarinnar. Þessi alþjóðastaðall felur einnig í sér kröfur varðandi mat og meðferð á upplýsingaöryggisáhættu sem sniðnar eru að þörfum skipulagsheildarinnar.

Þær kröfur sem settar eru fram í þessum alþjóðastaðli eru almennar og er ætlunin að þeim megi beita á allar skipulagsheildir, óháð tegund, stærð og eðli. Óásættanlegt er að sleppa einhverjum af þeim kröfum sem tilgreindar eru í greinum 4 til 10 þegar skipulagsheild lýsir yfir samræmi við þennan alþjóðastaðal.

Hafðu samband í síma 520-7150 varðandi þennan staðal.

Mynd sem fylgir ÍST EN ISO/IEC 27001:2023 (ísl/en)

ÍST EN ISO/IEC 27001:2023 (ísl/en)

Þýðingin var fyrst gefin út í september 2023 en vegna ágalla var ákveðið að gefa hana út að nýju. Í þessu skjali eru skilgreindar kröfur sem gilda um að koma á, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnunarkerfi um upplýsingaöryggi í samhengi skipulagsheildar. Þetta skjal felur einnig í sér kröfur varðandi mat og meðferð á upplýsingaöryggisáhættu sem sniðnar eru að þörfum skipulagsheildarinnar. Þær kröfur sem settar eru fram í þessu skjali eru almennar og er ætlunin að þeim megi beita á allar skipulagsheildir, óháð tegund, stærð og eðli. Óásættanlegt er að sleppa einhverjum af þeim kröfum sem tilgreindar eru í greinum 4 til 10 þegar skipulagsheild lýsir yfir samræmi við þetta skjal.
Verð: 24.800 kr.
Mynd sem fylgir ÍST ISO/IEC 27001:2005 (íslensk þýðing)

ÍST ISO/IEC 27001:2005 (íslensk þýðing)

Þessi alþjóðastaðall hentar fyrirtækjum af öllu tagi (t.d. verslunarfyrirtækjum, ríkisstofnunum og góðgerðarsamtökum). Í þessum alþjóðastaðli eru skilgreindar kröfur við að koma upp, innleiða, starfrækja, vakta, rýna, viðhalda og bæta skjalfest upplýsingaöryggisstjórnkerfi að því er varðar heildar rekstraráhættu fyrirtækisins. Í staðlinum eru tilgreindar kröfur um innleiðingu á öryggisstýringum, sérsniðnum að þörfum einstakra fyrirtækja eða hluta þeirra. Upplýsingaöryggisstjórnkerfið er hannað til þess að tryggja val á nægilegum og hæfilegum öryggisstýringum sem vernda upplýsingaeignir og njóta trausts hjá hagsmunaaðilum. ATHUGASEMD 1: Í þessum alþjóðastaðli hefur orðið „rekstur“ víða merkingu og er notað um starfsemi sem er fyrirtækinu mikilvæg eða er grundvöllurinn fyrir tilvist þess. ATHUGASEMD 2: Í ÍST ISO/IEC 17799 er veitt innleiðingarleiðsögn sem nota má við hönnun stýringa.
Verð: 15.759 kr.
Menu
Top