ISO 19011 til innri úttekta af ýmsu tagi

ÍST EN ISO 19011 Leiðbeiningar um úttektir stjórnunarkerfa (upphaflega þekktur sem ISO 19011) er handhægt verkfæri sem gerir stjórnendum kleift að taka út og meta á skipulagðan hátt afmörkuð verkferli og stjórnunarkerfi fyrirtækis eða stofnunar í heild. Staðallinn tilgreinir allt sem þarf til að meta árangur tiltekins stjórnunarkerfis og hvernig það uppfyllir settar kröfur. 

Innri úttektir á stjórnunarkerfum eða einstökum verkferlum innan þeirra gefa ekki aðeins skýra mynd af því hvort og hvernig þau skila því sem til er ætlast. Úttektarferlið leiðir einnig í ljós hvar veikleikar liggja og vísar á tækifæri til úrbóta.

Fyrir lítil og stór
Fyrirtæki eru stór og smá og allt þar á milli, en öll eiga sameiginlegt að starfsemi þeirra felur í sér ýmis konar verkferli sem eiga að skila tilætlaðri útkomu á sem hagkvæmastan máta. Í heild sinni falla slík ferli undir stjórnunarkerfi hvers fyrirtækis eða stofnunar.

Alþjóðlegu staðlasamtökin ISO hafa gefið út yfir 70 staðla fyrir margskonar stjórnunarkerfi. Meðal þeirra þekktustu eru staðlar ætlaðir öllum fyrirtækjum, eins og ISO 9001 Gæðastjórnunarkerfi - Kröfur; ISO 14001 Umhverfisstjórnunarkerfi - Kröfur ásamt leiðbeiningum um notkun og ISO/IEC 27001, sem fjallar um stjórnunarkerfi upplýsingaöryggis. Aðrir stjórnunarkerfisstaðlar eru sértækari eins og ISO 13485, sem varðar lækningatæki.

Það er því með ráðum gert að leiðbeiningarnar í úttektarstaðlinum ISO 19011:2018 eru almennar og nýtast í reynd við úttektir á hvers konar stjórnunarkerfum fyrirtækja og stofnana, jafnvel þótt stjórnunarkerfunum sé ekki ætlað að uppfylla kröfur tiltekinna stjórnunarkerfisstaðla á borð við ISO 9001.

Úttektir á stjórnunarkerfum er hægt að gera út frá mörgum og mismunandi viðmiðum. Þar getur til dæmis verið um að ræða;

kröfur sem skilgreindar eru í stjórnunarkerfisstöðlum, einum eða fleiri;
stefnu og kröfur tilgreindar af hagsmunaaðilum;
opinberar kröfur laga og reglna;
eitt eða fleiri verkferli í stjórnunarkerfinu sem fyrirtækið sjálft eða utanaðkomandi skilgreinir;
skilvirkni margvíslegra áætlana, svo sem gæðaáætlana, verkáætlana og svo framvegis.

Menu
Top