ÍST EN 12591:2009

Staða:

Gildistaka - 1.9.2009

Íslenskt heiti:

Jarðbik og jarðbiksbindiefni – Eiginleikar jarðbiks til nota í slitlög

Enskt heiti:

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens

Tækninefnd:

CEN/TC 336

ICS flokkur:

93.08, 91.100

Auglýst:

Umfang (scope):

Jarðbik og jarðbiksbindiefni – Eiginleikar jarðbiks til nota í slitlög
Verð 9.849 kr.
Skráðu þig inn til þess að skoða sýnishorn
Skráðu þig inn til þess að vakta þennan staðal
Skráðu þig inn til þess að kaupa þennan staðal
Mynd sem fylgir FprEN 12591

FprEN 12591

This draft European Standard provides a framework for specifying a range of properties and relevant test methods for bitumens, which are suitable for use in the construction and maintenance of roads, airfields and other paved areas, together with requirements for evaluation of conformity. This draft European Standard does not directly address ‘cohesion, adhesion and setting ability’ (see Introduction). Although industrial bitumens are specified according to EN 13305, it should be underlined that paving grade bitumens, specified according to this draft European Standard, can also be used for industrial applications.
Verð: 8.411 kr.
Mynd sem fylgir ÍST EN 12591:1999

ÍST EN 12591:1999

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens
Verð: 5.751 kr.
Menu
Top